Seznam nepremičninskih agencij in podjetij

Podravska

Ulica 25. maja 13A (V Rabelčji vasi - med bloki)
2250 Ptuj

Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor