Javne dražbe

Stanovanjski sklad RS

 1. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 5 v Ljubljani
 2. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 5, v Ljubljani
 3. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 5, v Ljubljani
 4. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 5, v Ljubljani
 5. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 3, v Ljubljani
 6. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 1, v Ljubljani
 7. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 1, v Ljubljani
 8. Elektronska javna dražba poslovnega prostora namenjenega varstvu otrok v novozgradjeni soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani
 9. Elektronska javna dražba poslovnega prostora namenjenega gostinski dejavnosti, na Ulici Angele Vode 27, v Ljubljani
 10. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Podvelka
 11. Elektronska javna dražba shrambe na Mesarski cesti 20 v Ljubljani
 12. Elektronska javna dražba shrambe na Mesarski cesti 34 v Ljubljani
 13. Elektronska javna dražba shrambe na Mesarski cesti 38 v Ljubljani
 14. Elektronska javna dražba na Planinski cesti 29, v Sevnici
 15. Elektronska javna dražba stanovanja v Trbovljah
 16. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Lukanja 13, Oplotnica
 17. Elektronska javna dražba stanovanja na Cesti XIV. divizije 23, Štore
 18. Elektronska javna dražba poslovnega prostora na Mariborski cesti 13 v Mežici
 19. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Ciringa 1, Kungota
 20. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Prežihova ulica 10, Ravne na Koroškem
 21. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Prežihova ulica 12, Ravne na Koroškem
 22. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Prežihova ulica 4, Ravne na Koroškem
 23. Elektronska javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča na naslovu Korenjak 25, Zavrč
 24. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Gorenjski vrh, Zavrč
 25. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Plač 32, Kungota
 26. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Stara gora pri Šentilju, Šentilj
 27. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Počehova 57, Maribor
 28. Elektronska javna dražba za prodajo vrstne hiše na naslovu Kettejeva ulica 4, Pivka
 29. Elektronska javna dražba za prodajo vrstne hiše na naslovu Kettejeva ulica 20, Pivka
 30. Elektronska javna dražba za prodajo vrstne hiše na naslovu Vilharjeva ulica 34, Pivka
 31. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu cesta Franceta Prešerna 3a, Jesenice
 32. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Placar, Destrnik
 33. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3a, Jesenice
 34. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3a, Jesenice
 35. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3b, Jesenice
 36. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu cesta Franceta Prešerna 3b, Jesenice
 37. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3c, Jesenice
 38. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3c, Jesenice
 39. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3c, Jesenice
 40. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3e, Jesenice
 41. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Lipce, Dobrava
 42. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Cesta XIV. divizije 23, Štore